Zveza MORiS in Ministrstvo za obrambo RS podpisala pogodbo

Zveza MORiS in Ministrstvo za obrambo RS podpisala pogodbo o sofinanciranju organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leto 2017

V petek, 10. marca 2017, je ministrica za obrambo Andreja Katič z nami kot tudi z ostalimi predstavniki društev in zvez, ki delujemo v javnem interesu na področju vojnih veteranov in ki smo bili uspešni na javnem razpisu, podpisala pogodbe o sofinanciranju našega delovanja za leto 2017. Ministrica se je prisotnim ob tem dogodku zahvalila za dosedanje delo in izrazila upanje, da bomo tako dobro sodelovali tudi v prihodnje.

Skladno z vladnim sklepom se bodo sredstva v skupni višini 1.504.520 evrov razdelila med 9 društev in zvez, ki delujemo v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Zveza MORiS bo za svoje delovanje prejela sredstva v višini 79.084,49 evra.Tako bomo za leto 2017 prejeli 16.825,24 evrov manj kot v preteklem letu. Članice Zveze MORiS bodo v letošnjem letu morale bolj tvorno sestaviti programe dela za leto 2018 in leto 2019, kajti le z usklajenimi in uspešnejšimi programi bomo lahko v prihodnosti dosegali višje število točk na razpisu za sofinanciranje s področja vojnih veteranov.

 

Ostala društva in zveze,ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov,so prejela naslednja finančna sredstva: ZZB za vrednote NOB 533.717,25 evra, Zveza veteranov vojne za Slovenijo 432.248,59 evra, Zveza policijskih veteranskih društev Sever 196.283,28 evra, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 95.709,95 evra, Zveza društev general Maister 80.391,54 evra, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec 41.181,27 evra, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske 36.272,67 evra in Zveza vojnih invalidov NOV Trst 9.630,50 evra.

 

Podpisniki bomo sredstva za sofinanciranje prejeli trideseti dni po podpisu pogodbe. Pogodba od nas zahteva, da s sredstvi ravnamo v duhu dobrega gospodarja in jih uporabimo za namen, s katerim smo kandidirali na javnem razpisu.

Foto: Bojan Ivanović, Zveza MORiS in Vekoslav Rajh, MORS
MORiS in MORS podpis pogodbe
MORiS in MORS podpis pogodbe
MORiS in MORS podpis pogodbe