PREDSTAVITEV

 ZVEZE DRUŠTEV IN KLUBOV MORiS

(krajše Zveza MORiS)

 • DAN ZVEZE MORiS JE 17. DECEMBER, v spomin na »Dan, ko je prvič zadišalo po slovenski vojski« dne 17. 12. 1990.
 • Ustanovljena z desetimi (10) ustanovnimi članicami z dne, 11. novembra 2008.
 • Pridobljen Status v javnem interesu na področju obrambe z dne, 2. novembra 2010.
 • Uradni član Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) marec 2011.
 • Pridobljen Status v javnem interesu na področju vojnih veteranov z dne, 25. julija 2012.
 • Z dne, 14. decembra 2013, je bila v Kočevju podpisana prva mednarodna pogodba o sodelovanju med našo organizacijo in Hrvatskim častniškim Zborom Primorsko Goranske Županije.

NAMEN ZVEZE MORIS

 • Povezovanje društev in klubov, kateri člani bodo delovali v javnem interesu na področju veteranov in obrambe (statusa zveze).
 • Ohranjanje spomina o zgodovinskem pomenu ubranitve samostojnosti in državnosti v vojni za Slovenijo.
 • Ohranjanje spomina na vse pripadnike, ki so sodelovali v obrambnih in varnostnih strukturah, zlasti na Specialno brigado MORiS v času priprav na osamosvojitev, ter obranitve samostojnosti Republike Slovenije.
 • Ohranjanje domoljubja, rodoljubnih tradicij, visokih etičnih načel in vzora slovenske vojaške profesionalnosti.
 • Izvajanje vzgojne, izobraževalne,  kulturne, umetnostne in druge športnorekreacijskih dejavnosti.
 • Ohranjanje vrednot za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanje domoljubja in rodoljubnih tradicij ter večjega prizadevanja za ohranitev miru in sožitja med narodi.
 • Osveščanju mlajše generacije o negovanju domoljubja in spomina na vojne veterane, ki so se kalili skozi zgodovino osamosvajanja na slovenskih tleh.
 • Zveza MORiS pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z veteranskimi, domoljubnimi, znanstvenimi, strokovnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo na zgodovinskih, veteranskih, vojaških, športnih, kulturnih, vzgojnih in izobraževalnih področjih na območju Republike Slovenije, Evropske unije in širše.

DRUŠTVA IN KLUBI ZVEZE MORiS

 1. DRUŠTVO MORiS KOČEVSKA REKA*
 2. KUD PEVSKA SKUPINA »PRIJATELJI« KOČEVJE*
 3. STRELSKI KLUB MORiS KOČEVSKA REKA – KOČEVJE*
 4. STRELSKI KLUB RIBNICA*
 5. ŠPORTNO DRUŠTVO »DIVJI PSI« SL0VENIJA*
 6. LETALSKI KLUB KOČEVJE*
 7. LOKOSTRELSKI KLUB »OREL« KOČEVJE*
 8. KONJENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO »MLAKA« KOČEVJE*
 9. NOGOMETNI KLUB VRHNIKA*
 10. DRUŠTVO BORILNIH ŠPORTOV »FUŽINAR« RAVNE NA KOROŠKEM*
 11. DRUŠTVO ŠTUDENTOV OBRAMBOSLOVJA SLOVENIJE
 12. RYUKYU KEMPO (BORILNI ŠPORTI)
 13. ŠPORTNO DRUŠTVO LOG ZAPLANA
 14. DRUŠTVO VOJNIH VETERANOV »MEDVEDNJAK 91«
 15. AVTO MOTO DRUŠTVO AMTC 2000
 16. DRUŠTVO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO-PRIMORSKI ODREDI
 17. DRUŠTVO BORILNIH ŠPORTOV “COMBAT ACADEMY” LJUBLJANA
 18. ZGODOVINSKO DRUŠTVO IR 17 “KRONPRINZ“
 19. NOGOMETNI KLUB BRAVO
 20. STRELSKO DRUŠTVO 1991
 21. STRELSKO DRUŠTVO STRELEC – BIZOVIK
 22. STRELSKI KLUB LJUBLJANA

*Ustanovni člani Zveze MORiS z dne 11. 11. 2008, v Mestni hiši Mestne občine Ljubljana

POGOJI ZA ČLANSTVO

8. člen Statuta zveze

V skladu s pogoji, ki so določeni z statutom ter na podlagi odločitve predsedstva, lahko postanejo člani Zveze MORiS naslednje pravne osebe:

 • Pravna oseba zasebnega prava (društvo – klub), ustanovljen na podlagi zakona o društvih, ki poda pisno prošnjo za vstop in sprejme Statut Zveze MORiS.
 • Predsedstvu zveze poda pisno izjavo o pristopu, predloži sklep o povezovanju njihovega najvišjega organa in veljavno odločbo o vpisu v register društev.

KOORDINACIJA DOMOLJUBNIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

(krajše KoDVOS)

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je bila ustanovljena pri dr. Danilu Türku, takratnemu predsedniku Republike Slovenije dne 16. septembra 2008. Takrat je bilo svečano podpisan Dogovor o sodelovanju domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, katerega ustanovni član je bil tudi Društvo MORiS Kočevska Reka. Z dne 23. marca 2011, je Zveza MORiS od Društva MORiS Kočevska Reka tudi formalno prevzela mesto v KoDVOS-u. V letu 2013 je bila Zveza MORiS tudi že predsedujoča KoDVOS-u.

KoDVOS sestavljajo naslednje veteranske in domoljubne organizacije:

 • Zveza društev Generala Maistra (ZDGM)
 • Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske
 • Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB)
 • Zveza društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS)
 • Zveza vojnih veteranov Slovenije (ZVVS)
 • Zveza MORiS
 • Zveza slovenskih častnikov (ZSČ)
 • Zveza policijskih veteranskih društev SEVER (Združenje SEVER)
 • Zveza društev civilnih žrtev vojn Slovenije

 FINANČNA KONSTRUKCIJA

financna_konstrukcija

HIMNA MORiS

Himna MORiS v izvedbi ga. Mihelič