Pevska skupina Prijatelji iz Kočevja

KUD Pevska skupina Prijatelji iz Kočevja

Člani skupine:

– Miran Loparec,
– Filip Sporčič,
– Janko Skebe,
– Bojan Perković,
– Ciril Skebe,
– Matevž Novak,
– Sebastjan Vovko,
– Zmago Ponikvar,
– Matjaž Čop

Kraj: Kočevje

Direktor:
Matevž Novak

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja:
Matevž Novak

Lahko jim sledite na družabnem omrežju Facebook: Pevska skupina Prijatelji iz Kočevja

Vabilo na koncert 2015
Vabilo na koncert 2015