MLADINSKI TABOR DOMOLJUBJA ZVEZE MORiS

Tudi letos je Zveza društev in klubov MORiS organizirala mladinski tabor domoljubja namenjen otrokom v starosti od 13 do 17 let, katerih starši so zaposleni na Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski, članom društev in klubov v Zvezi MORiS ali pa so člani nam sorodnih – domoljubnih organizacij. Tabor je potekal v času od 26.06. do 04. 07. 2015 v Kočevski Reki. Organizacija tabora je povsem »taborniška«, saj so udeleženci spali v naravi pod šotori, si sami kuhali in tudi drugače spoznavali praktične veščine življenja v naravi. V okviru tabora so obiskali PP Kočevje, rafting po Kolpi, izvedli streljanje z zračnim orožjem na strelišču za zračno orožje Strelskega kluba MORiS v Kočevski Reki, predstavljena jim je bila flora in favna na kočevskem ter odlična prezentacija g. Romana Lundra iz Uprave za obrambo Ljubljana poklic »Slovenski vojak«. Po odzivu mladih udeležencev tabora je bil naš namen dosežen.

 

Sekretariat Zveze MORiS se zahvaljuje vsem, ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi letošnjega mladinskega tabora domoljubja, še posebej gre zahvala 1. Brigadi Slovenske vojske, Enoti za specialno delovanje Slovenske vojske, Policijski postaji Kočevje, Upravi za obrambo Ljubljana Ministrstva za obrambo, veteranskemu Društvu MORiS Kočevska Reka, Strelskemu klubu MORiS, Strelskemu društvu 1991 in župniku v Kočevski Reki.

 

 

Nekaj foto utrinkov z letošnjega mladinskega tabora domoljubja.

Več slik na e-povezavi: https://plus.google.com/photos/100468823208533314045/albums/6173675563091800353

 

MTD-1

MTD-2

MTD-3

MTD-4

MTD-5

MTD-6

MTD-7

MTD-8

MTD-9

MTD-10