4. Mladinski tabor domoljubja Zveze MORiS

Spoštovani starši in otroci Leto je naokoli, zato v Zvezi društev in klubov MORiS zopet pripravljamo Mladinski tabor domoljubja. Tabor je namenjen otrokom, katerih starši so zaposleni na Ministrstvu za obrambo ter otroci staršev, ki so člani v društvih in klubih v Zvezi MORiS, Združenju Sever, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo ter Zvezi vojnih invalidov Slovenije ali so otroci vključeni v program MEPI. Prav tako je tabor namenjen otrokom, ki se šolajo na kočevskih osnovnih in srednjih šolah. Za vse otroke je tabor brezplačen, saj bo tabor v celoti krila Zveza Moris.

Aktivnosti Ker želimo, da je tabor zanimiva izkušnja bodo tudi aktivnosti raznolike in zanimive. Vsak dan se bo začel s telovadbo in zajtrkom, tekom dneva pa bodo aktivnosti različne. Zvrstilo se bo nekaj zanimivih debatnih miz na temo domoljubja, spoštovanja državnih simbolov in državljanske vzgoje. Predavanja bodo izvedli predavatelji fakultet in drugi gostje. Celoten čas tabora bodo prisotne družabne aktivnosti in različne delavnice. Ogledali si bomo tudi kulturne znamenitosti Kočevske ter se športno udejstvovali. Obiskali bomo Park vojaške zgodovine v Pivki.

Datum in lokacija Mladinski tabor bo potekal med 24.6.2017 in 2.7.2017 v Kočevski Reki, namenjen pa je dvajsetim (20) udeležencem v starostnem razponu med 10 in 17 let.

V vednost staršem:

Prijave se zbirajo do 14. junija 2017.

Prijavnice pošljete podpisane in skenirane na email:
jasna.salmic@gmail.com

Pred samim taborom bo sklican sestanek s starši prijavljenih otrok, prav tako sem za vsa vaša vprašanja dosegljiva na email:
jasna.salmic@gmail.com

Ura prihoda in odhoda bo določena na sestanku s starši, kjer boste obveščeni tudi glede točne lokacije bivanja otrok in samih aktivnostih, ki se bodo izvajale na Mladinskem taboru domoljubja 2017. Prihod in odhod s tabora so dolžni zagotavljati starši otrok v predhodno predpisanih in dogovorjenih časovnih okvirjih.

Če si želiš zabave in druženja s poučnimi vsebinami se hitro prijavi in se vidimo na 4. Mladinskem taboru v Kočevski Reki.

Letak_mladinski_tabor_domoljubja_2017

Prijavnica za elektronsko izpolnjevanje (PDF): Prijavnica za 4. mladinski tabor domoljubja 2017